Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bij ZV De Hardenberg

Zwemvereniging De Hardenberg wil een veilige sportvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zwemmen en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Daarom hebben we bij ZV De Hardenberg een vertrouwenspersoon aangesteld. Zij wil fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

 

Waarmee kan ik terecht bij een vetrouwenspersoon?

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Ga in gesprek met onze vertrouwenspersoon als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebt dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort of anders behandeld wordt
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer verstandig is
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

Buiten onze zwemvereniging is het ook mogelijk om contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. De mogelijkheden hiervoor staan op deze webpagina: //centrumveiligesport.nl/contact

Vertrouwenspersoon bij ZV De Hardenberg

Gea Engberts vertrouwenspersoon ZV De Hardenberg

Gea Engberts

Vertrouwenspersoon ZV De Hardenberg

Ik ben Gea Enberts. Ik ben al heel lang lid van ZV De Hardenberg. Ik vind het erg belangrijk dat we een veilige en gezellige vereniging zijn. Heb je vragen of heb je te maken met gedrag wat niet prettig voelt. 

Ik ben te bereiken op telefoonnummer 0597 – 67 12 56