MFC de Hardenberg blijft open

MFC de Hardenberg blijft open. We kunnen blijven zwemmen met onze zwemvereniging in Finsterwolde. De trainingstijden blijven hetzelfde.

Nieuw damesestafette team voor ZV de Hardenberg

Voor het eerst sinds lange team is er weer een damesestafetteteam uitgekomen voor Zwemvereniging De Hardenberg. Onder leiding van trainer Marco Snoek zijn er vanuit de Selectie B groep meiden zijn doorgestroomd naar het Selectie A team waardoor er genoeg deelnemers…

Toename aantal wedstrijdzwemmers

De zwemwedstrijden zijn weer van start gegaan en de eerste wedstrijden zijn weer gezwommen, nadat door corona de wedstrijden zijn komen te vervallen. Vanuit ZV De Hardenberg verschenen maar liefst 8 wedstrijdzwemmers aan de start. Nieuw verschenen dit keer aan de…

Zv De Hardenberg groeit! 7 wedstrijdzwemmers aan de start

Vorige week zaterdag werd in het zwembad in Winschoten weer gestreden om de Gervo Bokaal. Zwemvereniging De Hardenberg uit Finsterwolde kwam met maar liefst 7 wedstrijdzwemmers aan de start. Niek Kortlever uit Beerta, Mats Olthuis uit Blauwestad en Floor Lich uit…

Medailles voor ZV De Hardenberg

Een kleine selectie van de wedstrijdzwemgroep van z.v. De Hardenberg heeft afgelopen weekend deelgenomen aan de internationale 100 meter zwemwedstrijden in het zwembad van Delfzijl. Met succes, wantzowel Esther Hofstede als Welmoed Davelaar zwommen zichzelf in de prijzen en vestigden één…