Bestuur

Bestuur en vereniging

ZV De Hardenberg is een vereniging, dus onze leden bepalen de koers, beslissen in de Algemene Ledenvergadering over de zaken als de begroting, contributie en kiezen de bestuursleden die de vereniging besturen. Alle rechten en plichten voor de leden en de bestuursleden staan in onze Statuten.

De drijvende krachten achter de vereniging

Harma Snoek, Voorzitter, voorzitter.hardenberg@gmail.com

Klaassiena De Jonge, Secretaris, secretaris.hardenberg@gmail.com

Gea Engberts, trainer, Penningmeester, penningmeester.hardenberg@gmail.com

Martijn Snoek, Trainer, trainer.hardenberg@gmail.com

Marco Meijer, Wedstrijdsecretariaat (TC’er) Trainer, tcdehardenberg@gmail.com