Nieuw damesestafette team voor ZV de Hardenberg

Door genberts

Voor het eerst sinds lange team is er weer een damesestafetteteam uitgekomen voor Zwemvereniging De Hardenberg. Onder leiding van trainer Marco Snoek zijn er vanuit de Selectie B groep meiden zijn doorgestroomd naar het Selectie…

Toename aantal wedstrijdzwemmers

Door genberts

De zwemwedstrijden zijn weer van start gegaan en de eerste wedstrijden zijn weer gezwommen, nadat door corona de wedstrijden zijn komen te vervallen. Vanuit ZV De Hardenberg verschenen maar liefst 8 wedstrijdzwemmers aan de start.…

Medailles voor ZV De Hardenberg

Door genberts

Een kleine selectie van de wedstrijdzwemgroep van z.v. De Hardenberg heeft afgelopen weekend deelgenomen aan de internationale 100 meter zwemwedstrijden in het zwembad van Delfzijl. Met succes, wantzowel Esther Hofstede als Welmoed Davelaar zwommen zichzelf…